Lễ ký kết hợp tác giữa: “ Viện Nghiên Cứu Hơp Tác Phát Triển Giáo Dục Và Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Kidsun Việt Nam “

09/12/2020

Vào ngày 05/12/2020 vừa qua, buổi lễ kí kết hợp tác phát triển chương trình giữa “ Viện Nghiên Cứu Hơp Tác Phát Triển Giáo Dục Và Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Kidsun Việt Nam - đã được diễn ra trong không khí trang trọng, tươi vui, cùng với sự tham gia của ban lãnh đạo và các bạn nhân viên tâm huyết của cả hai bên tại Trung tâm của Viện IECD, Trường Trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Khu văn công Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội.

Vào ngày 05/12/2020 vừa qua, buổi lễ kí kết hợp tác phát triển chương trình giữa “ Viện Nghiên Cứu Hơp Tác Phát Triển Giáo Dục Và Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Kidsun Việt Nam -  đã được diễn ra trong không khí trang trọng, tươi vui, cùng với sự tham gia của ban lãnh đạo và các bạn nhân viên tâm huyết của cả hai bên tại Trung tâm của Viện IECD, Trường Trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Khu văn công Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội.

Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục ( sau đây gọi tắt là Viện ) là tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam ( gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam ), hoạt động theo luật lao động và công nghệ. Viện được thành lập theo quyết định số 401/QĐ - LHHVN ngày 06/06/2016 của chủ tịch đoàn chủ tịch hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Chức năng của viện là nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác, thực hiện các đề tài dự án và dịch vụ KH % CN trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm đóng góp vào sự phát triển giáo dục ở Việt Nam.


Thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký kết sẽ tạo tiền đề và định hướng để các đơn vị của hai bên khai thác thế mạnh, phát triển quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt.