Thông báo Hỗ trợ Đại lý cấp lại thẻ

14/12/2020

Văn bản thông báo hỗ trợ cấp lại thẻ cho Đại Lý và Khách hàng của Công ty Các Khách Hàng và Đại lý của công ty đọc thông báo và nắm rõ thông tin thời gian để liên hệ đến các bộ phận xử lý một cách tốt nhất ạ. Trân trọng!